Služby

Cintorínska architektúra

Výroba a predaj žulových pomníkov; Rekonštrukcia starých pomníkov; Základy; Sekanie písma; Zlátenie a striebrenie písma

Bytová architektúra

Parapety; Obklady; Kuchynské linky; Pracovné dosky; Krby; Schody